www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Oude Chronologische Lijst / Bloemlezing

    HOME


    Automatic translations
    select here your language

Een korte bloemlezing over pedofilie

door: Sjaak Oostveen, eerder verschenen d.d. 17 december 2010 op www.Catholica.nl

Op grond van onderstaande korte bloemlezing kan worden vastgesteld dat vele politici van linkse en links, liberale huize, de Coornhertliga, COC, NVSH etc. er naar streefden, veelal zelfs tot het fanatieke toe, de pedofilie uit het strafrecht te krijgen. Men kan zich gerede afvragen wat nu precies de drijfveren zijn geweest achter dit veelal fanatieke streven. Wie is daarbij überhaupt gebaat? Vanuit het oogpunt van Brongersma (PvdA) kan men dit eenduidig duiden, doch wat al die anderen betreft, welke drijfveren hebben daarachter gezeten? Hoe kan het dat zij hele generaties kinderen hebben willen opofferen aan de bevredigingslust van volwassenen? Dit is onvoorstelbaar!

Een overzicht sedert de aanvang zestiger jaren.

Konsekwent aan de ideeën en normen van de vele politici van linkse en links, liberale huize, de Coornhertliga, COC, NVSH etc. zouden de meeste priesters, die thans betrokken zijn bij de pedofilie schandalen, gewoon vrijuit gaan. Daarom dient naast de enkele priester-dader ook deze politici – en vele anderen - te worden aangeklaagd. Zoals de misdaad van de enkele priesters de gehele Kerk raakt zo raakt dit politieke drijven door vele politici, professoren, juristen enz., enz. uit alle geledingen van de maatschappij de gehele maatschappij.