www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Oude Chronologische Lijst / parijs chartres 2010

Parijs Chartres 2010 - verslag

door: Yvonne Pontman, eerder verschenen d.d. 3 augustus 2010 op www.Catholica.nl

Van 22 tot 24 mei 2010 was er de 28ste Pinksterbedevaart van Notre-Dame Parijs naar Notre-Dame Chartres. Deze was georganiseerd door 'Notre-Dame de Chrétienté. Gedurende het Pinksterweekend lopen duizenden pelgrims de pelgrimsroute van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres. Ook dit jaar was er een kleine afvaardiging van uit Nederland. Hieronder volgt een verslag door één van de deelnemers:


Nadat in de kathedraal Notre-Dame te Parijs de hulpbisschop van Parijs de aanwezigen de zegen had gegeven vertrokken we rond 7:00 uur 's-morgens met duizenden biddend en zingend op bedevaart. Onze groep was Chapitre HH Martelaren van Gorcum. Wij trokken als pelgrims door de straten van Parijs richting Chartres met een bijzonder mooie vlag waarop alle martelaren van Gorcum staan afgebeeld.

De thema's voor de drie dagen waren respectievelijk “de Kerk is onze Moeder, zij onderricht ons, onder de patronage van de H. apostel Petrus”, “de Kerk is onze Moeder, ze heiligt ons, onder de patronage van de H. pastoor van Ars” en “de Kerk is onze Moeder, Zij leidt ons, onder de patronage van H. Pius X”. Iedere dag werd er speciaal ook voor Paus Benedictus XVI gebeden.

Biddend, zingend en mediterend bereikten we de plaats waar de Heilige Mis plechtig werd opgedragen. Na de lunch trokken we verder naar onze bivak bij Choisel. Na een korte nachtrust werden we om 5:00 uur door muziek gewekt. De bivak werd opgebroken. De eigen tenten en bagage werden afgeleverd bij grote vrachtwagens en na een Frans ontbijt vertrokken we rond 6:15 uur.

Tijdens de tocht op de tweede dag gaf Pater Komorowski FSSP een duidelijke uitleg over het sacrament van de Biecht. En al wandelend werd er bij hem gebiecht. Net als de eerste dag liepen we in het zonovergoten Frankrijk door uitgestrekte velden met koolzaad, tarwe en door de bossen al biddend en zingend. Rond 11:00 uur was de Hoogmis van Pinksteren in het bos van Rambouillet. Het altaar was mooi opgebouwd en zo neergezet dat iedereen het goed kon volgen. Bij het naderen van de bivak te Gas zagen we in de verte de torens van de kathedraal van Chartres. ‘s-Avonds op de bivak werden de pelgrims door kardinaal Vingt Trois met het Allerheiligste Sacrament gezegend. Ingetogen waren de pelgrims neergeknield voor de aanbidding van het Allerheiligste, uitgesteld op het altaar dat was opgebouwd boven op de heuvel en er waren zoveel mensen dat het leek op een fleurig tapijt.

De derde dag vergezelde pater Hygonnet FSSP, de provinciaal overste van de Priesterbroederschap St. Petrus voor de Benelux, ons. Het was ontroerend na drie dagen de 105 km te hebben afgelegd en aan te mogen komen, staande voor de kathedraal van Chartres de klokken te horen roepen en te weten dat dit de Maria bedevaartsplaats is waar sinds 1200 zo velen al gekomen zijn en gebeden hebben. Dankbaar waren we dat onze groep de Kathedraal in mocht voor de pontificale Hoogmis. Zowel binnen de kerk als buiten op het plein voor de Kathedraal, waar een groot scherm was geplaatst, was het overvol. Het was indrukwekkend de intrede te zien een lange stoet vaandeldragers van iedere chapitre, vele seminaristen, de vooral jonge priesters en de bisschop van Chartres. De H. Mis was erg mooi.

Het was een tocht waarin één van onze Nederlandse pelgrims door een ongelukkige val haar schouder heeft gebroken en daarmee op moedige wijze extra kruisjes heeft moeten dragen. Zij heeft daarbij gelukkig ook zeer veel steun van behulpzame mensen mogen ondervinden.

Na afloop hadden we het voorrecht om de sluier van Maria te zien. Deze wordt altijd in een schrijn bewaard en was nu tentoongesteld in de kerk. Kaarsjes opgestoken en de intenties waarvoor we tijdens de bedevaart hadden gebeden werden aan Maria toevertrouwd.

Yvonne Pontman

video impressie 2008
video impressies 2010

Foto impressie 2010