Father J.P.M. van der Ploeg

Introibo ad Altare Dei

Ik zal opgaan tot het Altaar van God


Ecclesia Dei . nl

English Articles

I. Liturgie en Sacramenten

 1. Liturgie, Katholiek Maandblad, Mei 1989
 2. De H. Mis: een Offer, Katholiek Maandblad, Januari 1991
 3. Paasmaal, Avondmaal en Eucharistie, Katholiek Maandblad, April 1999
 4. De H. Eucharistie, Katholiek Maandblad, April 2002
 5. Eerbied voor de H. Eucharistie, Katholiek Maandblad, April 1990
 6. De H. Communie een Offermaal?, Katholieke Stemmen, Augustus 1978
 7. De Sacramenten, Katholiek Maandblad, April 2002
 8. De Sacramenten van de kerk (deel 1), Katholiek Maandblad, April 1993
 9. de Sacramenten der kerk deel 3: de eucharistie Katholiek Maandblad, September 1993
 10. Het Heilig Oliesel: Sacrament der Stervenden, Katholiek Maandblad, April 2002
 11. Geldige Consecratie, Confrontatie nr 53, Oktober 1969
 12. De Consecratiewoorden „voor velen” = „voor allen"?, Confrontatie nr 92, Januari 1973
 13. Allerheiligen en Allerzielen, Katholiek Maandblad, Augustus 2000

II. De H. Schrift en Schriftuitleg

 1. Dogma, Katholiek Maandblad, September 1992
 2. De vier evangeliën, zuilen van ons geloof, Katholiek Maandblad, April/Mei 1990
 3. Het Evangelie van Jezus Christus. (deel 1), Katholiek Maandblad, Februari 1998
 4. Het Evangelie van Jezus Christus, (deel 2), Katholiek Maandblad, Maart 1998
 5. Triduum sacrum ~ enkele overwegingen bij het joannes evangelie, Katholiek Maandblad, December 1998
 6. Rond Paus Paulus' Credo (1968), Confrontatie nr 37, Juli 1968
 7. inclussief:
 8. Het Credo van het Volk Gods van paus Paulus VI, Katholiek Maandblad, Februari 1999
 9. Geloven, Confrontatie 66, Mei 1970
 10. Ons-geloof-deel-1-inleiding, Katholiek Maandblad, Februari 1992
 11. Ons-geloof-deel-5-gekruisigd-gestorven-en-begraven, Katholiek Maandblad, Juni 1992
 12. Ons geloof (delen 1-13)
 13. Wat betekent Christus voor ons in deze tijd?
 14. De betekenis van de Bijbelse Geschiedenis, Katholiek Maandblad, April 1989
 15. De Levensboom, Katholiek Maandblad, Oktober 1989
 16. De H. Schrift en enkele seksuele problemen, Katholiek Stemmen, December 1985
 17. Telepathie en helderziendheid bij de profeten van Israël?, Katholiek Maandblad, Oktober 1989

III Heilsleer en Eschatologie

 1. Het bestaan van de erfzonde, Katholiek Maandblad, November 1989
 2. Het eeuwige leven, Katholiek Maandblad, November 1989
 3. De nederdaling ter helle, Catholica, Januari 2003
 4. "Uit het lege graf de Verrezene tegemoet", Katholiek Maandblad, April 1989
 5. De geestelijkheid en onsterfelijkheid van de menselijke ziel, Confrontati nr 80, Januari 1979
 6. Op de derde dag verrezen volgens de schriften, Catholica, Januari 2003

IV Ecclesiologie en Oecumene

 1. De Ene Kerk, Katholiek Maandblad, Mei 2000
 2. Buiten de Kerk geen Heil;, Katholiek Maandblad, April 1986
 3. Kerk en Kerken, Katholiek Maandblad, September 1989
 4. zelfbeschuldiging, Katholiek Maandblad, Maart 1995
 5. Apostelen en Bisschoppen, Katholiek Maandblad, Januari 1989
 6. Centralisatie of decentralisatie van de Kerk?, Katholiek Maandblad, Oktober 1989
 7. Oecumene en de Goede Herder (Joan. 10, 11-18), Katholiek Maandblad, Maart 1990
 8. "Conciliair Proces", Katholiek Maandblad, Juli/Augustus 1989
 9. Dialoog, Katholiek Maandblad, Juli/Augustus 1990
 10. Geloof-en-Geloven, Katholiek Maandblad, oktober/december 2001, Katholiek Maandblad, Oktober 2001
 11. Geloof, geloven, gelovig, Katholiek Maandblad, Februari 1989
 12. Diakonessen in de Kerk?Katholiek Maandblad, Februari 1990

V Commentaar op ontwikkelingen in de Katholieke Kerk

 1. Nieuwe Katechismus (Dutch Catechism) en H. Schrift, Confrontatie, December 1966
 2. Theologie van de "Nieuwe Katechismus" (Dutch Catechism), Confrontatie 49-50, Juni/Juli 1969
 3. inclusief:
 4. Pleidooien voor homosexualiteit, Confrontatie nr 35, April/Mei 1968
 5. De Kerk in Nederland, toespraak voor Una Voce in 1996
 6. De toestand in de Kerk, Katholiek Maandblad, Januari 1989
 7. Katholieken in Nederland, Katholiek Maandblad, juli/augustus 1990
 8. de-kerk-en-de-vrijmetselarij-deel-l, Catholica,
 9. Een toespraak van kardinaal Ratzinger, Katholiek Maandblad, September 1989
 10. Bij een inaugurele rede te Nijmegen van een feministe, Katholiek Maandblad, April 1989
 11. Brief uit India, Katholiek Maandblad, Maart 1989
 12. Het Modernisme, Katholiek Maandblad, Juni 2000
 13. De crisis in de kerk en het modernisme, Confrontatie, April 1973
 14. Pluralisme, Confrontatie, Maart 1973

VI Oosterse Kerken

 1. het-christendom-in-sassanidisch-perzie, Katholiek Maandblad, Oktober 2002

VII Andere Godsdiensten

 1. De Dalai Lama uit Tibet, Katholiek Maandblad, Februari 1990
 2. Is Allah ook de God der Christenen?, Katholiek Maandblad, Mei 1990
 3. Meditatie in oost en west, Katholiek Maandblad, Juni 1990
 4. Kardinaal Lustigers opvattingen over de verhouding tussen de Kerk en de Joden naar aanleiding van zijn boek "Le Choix de Dieu" (de keus van God), 1987, Katholiek Maandblad, Juni 1990
 5. Wedergeboorte, Katholiek Maandblad, Februari 1990

VIII Ethiek, Moraal en Maatschappij

 1. De H. Schrift en enkele seksuele problemen, Katholiek Stemmen, December 1985
 2. "Dynamisch" en "statisch", Katholiek Maandblad, September 1989
 3. Naastenliefde en medemenselijkheid, Katholiek Maandblad, Februari 1989
 4. De doodstraf in katholiek perspectief, Katholiek Maandblad, Maart 1989
 5. Stem van het geweten, Confrontatie 38-39, Augustus/September 1968
 6. Het geweten, Katholiek Maandblad, Februari 1990
 7. De rechten van de mens, Katholiek Maandblad, November 1989
 8. Heilig, Katholiek Maandblad, December 1989

IX Wonderen en Verschijningen

 1. Wonderen, Katholiek Maandblad, Januari 1990
 2. Private openbaringen, Katholiek Maandblad, Februari 1990
 3. Nogmaals het z.g. Engelenwerk, Katholiek Maandblad, Juni 1990
 4. Fatima, 13 oktober 1917-1987, Katholiek Maandblad, Februari 1989

X Overig

 1. Charisma's, Katholiek Maandblad, Juli 1989
 2. De Engelen, Katholiek Maandblad, December 1989
 3. Gebed als middel van propaganda, Katholiek Maandblad, Januari 1990
 4. Schepping en Evolutie, Katholieke Stemmen, Juli 1979
 5. De verklaring van de 163 plus, Katholiek Maandblad, April 1989

XI Preken

 1. Bij Lucas 6, 43-49, Katholiek Stemmen, November 1979
 2. Het Woord is Vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond, Januar 1971
 3. Op de derde dag is Hij verrezen, April 1971
 4. H. Eucharistie: Geheim van het Geloof, Oktober 1970
 5. Met eeuwige liefde bemin ik U, Juni 1969
 6. Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht, Augustus 1970
 7. En Ik zal u de kroon des levens geven, November 1969
 8. Jezus Christus is Dezelfde: gisteren, heden en in eeuwigheid, Maart 1970
 9. Staat op, Uw lenden omgord met de waarheid!, Juni 1970
 10. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, Maart 1971
 11. Aangesteld door de H. Geest, om Gods Kerk te hoeden, Januari 1971

XII Boekbesprekingen

 1. Fragen in die Zeit (Klaus Gamber), Katholiek Maandblad, Juli/Augustus 1989
 2. over de drempel van de hoop, Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Theologisches, 1995