www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Notre-Dame de Chrétienté 8"

Pinksterbedevaart
van Notre-Dame van Parijs naar Notre-Dame van Chartres

terug

De Kerk is Eén, Heilig, Katholiek en Apostolisch

De Kerk is het Mystiek Lichaam van Christus. Zij kan dus niet anders dan één en ongedeeld zijn. Christus heeft geen twee of meer Kerken gesticht. Hij heeft slechts één rots aangewezen waarop hij Zijn Kerk zou bouwen, geen twee en ook geen veelheid aan rotsjes. Nee, Hij heeft gesproken en daarmee zijn uitdrukkelijke wil getoond: `“Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En u zal ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; En al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

De Kerk is dus één door haar Oorsprong en Stichter. Zij is één door haar ziel: “De Heilige Geest, die in de gelovigen woont en heel de Kerk vervult en bestuurt, brengt die wonderbaarlijke gemeenschap van gelovigen tot stand en verbindt allen zo innig met Christus dat Hij het beginsel van de eenheid van de Kerk is”.

De Kerk is Heilig, zij bezit een onvergankelijke Heiligheid. De Kerk is Heilig omdat Christus, het Hoofd van het Mystieke Lichaam, Heilig is. De Kerk is Heilig omdat de H.Geest, de Ziel van de Kerk, Heilig is. Immers wanneer het Hoofd en haar Ziel beiden Heilig zijn dan is ook het Lichaam dat door het Hoofd en Ziel bestierd wordt Heilig. Het is deze Heiligheid die zij afstraalt op haar ledematen door haar verkondiging, door de gelovigen aan te sporen tot Heiliging en door desgevraagd de gelovigen daarin te ondersteunen door rijkelijk de Sacramenten uit te delen.

De Kerk is Katholiek, zij is algemeen en universeel. Zij is Katholiek omdat Christus in haar tegenwoordig is. Zij is Katholiek omdat zij door Christus tot geheel het menselijk geslacht gezonden is. De Kerk is voor alle mensen. Dat niet alle mensen haar omarmen is een andere zaak, en doet niets af aan dit beginsel van Katholiciteit. Zij is niet beperkt tot een ras, volk, kaste of welke specifieke groepering ook.

De Kerk is Apostolisch. Zij gaat in rechtstreekse lijn terug op de Apostelen, het fundament en de getuigen, die door Christus zelf zijn uitgekozen en uitgezonden. Zij bewaart met de hulp van de Heilige Geest, die in haar woont, de leer, de geloofsschat, de heilzame woorden, die zij van de apostelen vernomen heeft en geeft deze door.

terug