www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Notre-Dame de Chrétienté 12"

Pinksterbedevaart
van Notre-Dame van Parijs naar Notre-Dame van Chartres

terug

Onze Vrouwe “Mater Ecclesiae”

Mater Ecclesiae, het is een eretitel die de essentie weergeeft van de majestueuze waardigheid van Onze Lieve Vrouwe. Onze Lieve Heer heeft de Moeder van God, de Heilige Maagd Maria, zo vurig en oneindig bemind dat er geen heilige, geen lid van de strijdende Kerk, geen lid van de glorievolle Kerk, heeft bestaan, bestaat of zal bestaan, die zoveel genade heeft gekregen als de Moeder van de Heilige Katholieke Kerk. Laten we deze eretitel Mater Ecclesiae goed begrijpen. De Moeder Gods is vol van genade, God heeft in de eeuwigheid geen andere mens, zo volledig verheerlijkt als Haar, de Heilige Maagd Maria. Zij is uniek, en de volheid van haar genade is voor ons arme verstand niet te bevatten.

Als Moeder van de Kerk heeft Zij alle Heiligen gevormd, zij heeft hen geleid door alle beproevingen, zij heeft hen bemind als haar eigen kinderen, zij heeft hen het ultieme wapen gegeven: de Rozenkrans. Haar kracht, om de strijdende Kerk te helpen is onuitsprekelijk. Haar kracht om de zondaar te bekeren kent geen grens. Zij, als Moeder van de Kerk en Koningin van de martelaren, heeft de Kerk een devotie geschonken die geen andere religie kan begrijpen of kopiëren, de rozenkrans met haar geheimen. Waar onze Lieve Vrouwe is, daar is Onze Lieve Heer, daar is de Heilige Kerk. Wie onze Lieve Vrouwe vurig bemint, zal de Kerk beminnen, wie onze Lieve Vrouwe bemint zal Onze Lieve Heer beminnen en kennen. Zij is de middelares, die iedere Katholiek per se nodig heeft, een conditio sine qua non. De Heiligen hebben de Moeder Gods met perfecte vurigheid bemind, daarmee naderden zij het dichtst tot de bron van openbaring: Jezus Christus.

Dit is ook voor ons, nu in 2010, een oproep dat onze devotie tot de Moeder van de Kerk vurig moet zijn, ja nog vuriger dan voorheen. Als we Haar niet vurig beminnen, laten we dat nu nog meer en voor altijd doen en wanneer we Haar al vurig beminnen, laten we Haar nog meer beminnen met een vuurzee van liefde. Laten we onze zielen verdrinken in haar liefde en de Maagd Maria overspoelen met onze vurige Rozenkransen. Laten we Haar overspoelen met haar hymnen zoals de Salve Regina, beminnen met haar Litanie, beminnen met vasten en goede werken. Laten we Haar vurig beminnen met een zuivere liefde die onze Lieve Heer Jezus Christus verheerlijkt. Laten we onszelf niet bedriegen, wie de devotie tot de Moeder van de Kerk niet heeft, zal geen lid kunnen zijn van de strijdende Kerk, laat staan lid zijn van de glorievolle Kerk. Jezus Christus, de Zaligmaker zal geen zondaar tot Hem laten naderen als deze zondaar geen nederigheid bezit om via de Moeder van de Kerk genade af te smeken.

Laten we dit gebed in ons hart, onze ziel, en in ons hele wezen, inprenten en elk dag herhalen: Sancta Maria, Mater Ecclesiae, ora pro nobis.

Salve Regina

Salve, Regina, mater misericordiae,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria

terug