www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Oude Chronologische Lijst / Amsterdam

Door onvoorziene omstandigheden zal Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke op 17 september 2011 niet naar Nederland kunnen komen

Door onvoorziene omstandigheden zal Zijne Eminentie Raymond Kardinaal Burke niet in staat zijn op 17 september aanstaande de Pontificale Hoogmis in de St. Agnes te Amsterdam te celebreren. Wij danken Zijne Eminentie voor zijn bereidwilligheid en moge onze gebeden alsmede de beste wensen hem vergezellen.
Wij zijn verheugd thans te kunnen aankondigen Z.H.E. Mgr. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam bereid te hebben gevonden om de plechtige Hoogmis in de St. Agnes te Amsterdam op 17 september aanstaande vanaf de Troon te presideren.
Helaas heeft dit ook consequenties voor het programma van de Catholica-dag. Echter, ondanks deze tegenvaller, staat Catholica garant voor een goed en interessnt lezingenprogramma.

Due to unforeseen circumstances His Eminence Raymond Cardinal Burke will not be able to travel to the Netherlands on September 17th, 2011

Due to unforeseen circumstances, His Eminence Raymond Cardinal Burke will not be able to attend the celebrations in St. Agnes' in Amsterdam on 17th September. We thank His Eminence for considering our request and we send him our prayers and best wishes.
We are very pleased now to announce that His Most Reverent Excellency Mgr. J.Punt, Bishop of Haarlem-Amsterdam, will preside the solemn High Mass in St. Agnes Church in Amsterdam from his Thron coming September 17th.
Unfortunately this will have a consequence for the conference programm organised by Catholica too. However, despite this setback, Catholica will guarantee a good and interesting conference programm.

pdf format: Nederlands/Engels -- Dutch/English