www.ecclesiadei.nl
Introibo ad Altare Dei
Hoofdpagina | Tridentijnse Liturgie | Documenten | Bedevaarten | Links | Contact 
 www.ecclesiadei.nl / documenten / Oude Chronologische Lijst / Amsterdam

P e r s b e r i c h t

Tridentijnse liturgie

5 jaar in Sint-Agneskerk, Amsterdam – 4 jaar motu proprio Summorum Pontificum

Kardinaal Burke celebreert pontificale Hoogmis in Amsterdam


Op zaterdag 17 september 2011 zal het precies vijf jaar geleden zijn dat de Priesterbroederschap Sint Petrus de eerste heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, volgens het Missale Romanum 1962, met bisschoppelijke goedkeuring heeft opgedragen in de Amsterdamse Sint-Agneskerk. Sindsdien heeft de zogenoemde Tridentijnse liturgie in deze kerk haar bestaansrecht bewezen en wordt de heilige Mis daar dagelijks in deze vorm gevierd.

Vier jaar geleden, in dezelfde week, namelijk op 14 september 2007 werd het motu proprio Summorum Pontificum van kracht. Daarmee heeft paus Benedictus XVI voor eens en voor altijd duidelijkheid geschapen omtrent de status van deze traditionele Latijnse liturgie.

Daarom zal op zaterdag 17 september 2011 Zijne Eminentie Raymond Leo Kardinaal Burke, prefect van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur in Rome, een pontificale Hoogmis celebreren in de Sint-Agneskerk aan de Amstelveenseweg 163 te Amsterdam.

Aansluitend organiseert de Stichting Kerk en Geloof de tweede Catholica-dag met een middagconferentie. Kardinaal Burke zal hier als hoofdspreker een voordracht houden met als thema ‘Summorum Pontificum en de Kerk na Vaticanum II’.

Namens de gezamenlijke organisatoren:
* Regio Benelux van de Priesterbroederschap Sint Petrus en haar priesters die in de Sint?Agneskerk werkzaam zijn (www.fssp.be & www.agneskerk.org);
* Stichting Kerk en Geloof, uitgever van het maandblad Catholica, en organisator van de middagconferentie (www.catholica.nl);
* Stichting Ecclesia Dei Delft, initiatiefnemer tot de uitnodiging aan kardinaal Burke, tevens promotor van de aanwezigheid van de Priesterbroederschap Sint Petrus in de Agneskerk. (www.ecclesiadei.nl)